FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Re-examination

A course that has been assessed by a written exam can be re-examined within a year of the completion of the course on a date and time decided by the teacher. Two re-examinations are arranged by the responsible teacher during this period.

Omtentamen

En kurs som examineras med tentamen kan omtenteras inom 1 år från det att kursen avslutats på två omtentamenstillfällen.

Vad händer om man inte anmäler sig?

Om du inte läsårsanmäler dig senast 15.9 förlorar du din studierätt. Om du vill återuppta dina studier måste du ansöka om återinskriven studierätt.