Re-examination

The re-examination system (exams, maturity exams, directions and registration) can be found in ASTA under the Re-exam menu.

Omtentamen

Omtentamen

Omtentamenssystemet (tentamina, mognadsprov, direktiv samt anmälning) hittas i ASTA under menyn omtentamen.

The Academic year at Arcada

The academic year at Arcada is divided into two semesters. Always check which courses are available at the time you would like to study.

Autumn semester 2020

Läsåret på Arcada

Läsåret på Arcada är indelat i två terminer. Kom ihåg att kontrollera vilka kurser som är tillgängliga under den tid du vill studera på Arcada.