Re-examination

The re-examination system (exams, maturity exams, directions and registration) can be found in ASTA under the Re-exam menu.

Omtentamen

Omtentamen

Omtentamenssystemet (tentamina, mognadsprov, direktiv samt anmälning) hittas i ASTA under menyn omtentamen.

Re-examination

A course that has been assessed by a written exam can be re-examined within a year of the completion of the course on a date and time decided by the teacher. Two re-examinations are arranged by the responsible teacher during this period.

Omtentamen

En kurs som examineras med tentamen kan omtenteras inom 1 år från det att kursen avslutats på två omtentamenstillfällen.