Retreat med Diak studerande/ with Diak students

Diak ger möjlighet för Arcada studerande att på egen bekostnad delta i en retreat tillsammans med Diak studerande, se bilaga. Kostnaden för Retreat-veckoslutslägret med helpension är 230 €, anmälan till mia.makinen@diak.fi före 28.10.2015.

Diak provides an opportunity for Arcada students at their own expense to participate in a retreat with Diak students, see enclosure. The cost of the Retreat-weekend with full board is 230 €, register before October 28 to mia.makinen@arcada.fi

bilaga

Workshop i stresshantering

Stressad? Svårt att koppla av? Orimliga krav på dig själv?

Du är inte ensam! Men det finns saker man kan göra för att trivas bättre med studierna och livet. Lär dig bemöta stress genom att delta i fyra workshops om stresshantering, självkännedom, tidsanvändning och avslappning.  Arbetssättet består av av diskussioner och övningar i grupp. Workshopen hålls på svenska och är öppen för alla studeranden vid Arcada. Som gruppledare fungerar studievägledare och speciallärare Mia Ekström samt amanuens Monica Löv.