Kompetenser

Socialt förändringsarbete som kompetensområde

Information security

Information Security

Below you’ll find examples of good practice that will help you, and all of us, in keeping information secured.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Nedan hittar du exempel på god praxis som hjälper dig att skydda din data och hindra att den läcker ut i fel händer.

Studiernas struktur

Utbildningen leder till en högre yrkeshögskoleexamen och omfattar 90 sp. Studiehelheten innehåller forskningsmetodik (15 sp), hållbart ledarskap (15 sp), masterarbete (30 sp) samt kvalitet och säkerhet i vården (30 sp).