Degree requirements

Degree requirements for Master's degree in business administration with awarded qualification Master of Business Administration, Tradenom (högre YH), (90 ECTS)

Studiernas struktur

Utbildningen leder till en högre yrkeshögskoleexamen och omfattar 90 sp. Studiehelheten innehåller forskningsmetodik (15 sp), hållbart ledarskap (15 sp), masterarbete (30 sp) samt kvalitet och säkerhet i vården (30 sp).