Studiernas struktur

Utbildningen leder till en högre yrkeshögskoleexamen och omfattar 90 sp. Studiehelheten innehåller forskningsmetodik (15 sp), hållbart ledarskap (15 sp), masterarbete (30 sp) samt kvalitet och säkerhet i vården (30 sp).

Practical training

In order to register Practical Training 1 and/or Practical Training 2 you have to enrol to "practical training courses" on ASTA. When you do this you will have access to documents and intructions on itsLearning.