Kompetenser

Allmänna kompetenser
  • Lärandekompetens
  • Etisk kompetens
  • Kommunikativ och social kompetens
  • Global kompetens
  • Samhälls- och organisationskompetens

Diploma Supplement

All students graduating from Arcada automatically obtain an appendix to the degree certificate intended for international use called Diploma Supplement.

Diploma Supplement

Vid utexaminering erhåller alla studenter vid yrkeshögskolan automatiskt en bilaga till examensbetyget särskilt avsedd för internationellt bruk som kallas Diploma Supplement.

Email

Students can access their Arcada email in the easiest through the mobile phone. The email is located on Office365 and is called Outlook. The web address is outlook.arcada.fi.

E-post

Studenter läser enklast sin Arcada e-post via telefonen, epost tjänsten ligger på Office365 och kallas för Outlook. Webbadressen är outlook.arcada.fi.