Kompetenser

Allmänna kompetenser
  • Lärandekompetens
  • Etisk kompetens
  • Kommunikativ och social kompetens
  • Global kompetens
  • Samhälls- och organisationskompetens

Email

Students can access their Arcada email in the easiest through the mobile phone. The email is located on Office365 and is called Outlook. The web address is outlook.arcada.fi.

E-post

Studenter läser enklast sin Arcada e-post via telefonen, epost tjänsten ligger på Office365 och kallas för Outlook. Webbadressen är outlook.arcada.fi.

WiFi (WLAN, Eduroam)

Eduroam

Studenter och personal använder trådlösa nätet eduroam. Det är en del av ett globalt utbildningsnätverk och fungerar lika i så gott som alla högskolor i Finland och internationellt.