Studiernas struktur

Den kompetensbaserade studieplanen är uppbyggd i studiehelheter, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid behov för att underlätta studierna.

Kompetenser

Allmänna kompetenser
  • Lärandekompetens
  • Etisk kompetens
  • Kommunikativ och social kompetens
  • Global kompetens
  • Samhälls- och organisationskompetens

Email

Students can access their Arcada email in the easiest through the mobile phone. The email is located on Office365 and is called Outlook. The web address is outlook.arcada.fi.

E-post

Studenter läser enklast sin Arcada e-post via telefonen, epost tjänsten ligger på Office365 och kallas för Outlook. Webbadressen är outlook.arcada.fi.