Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Degree requirements

Degree requirements for Master's degree in business administration with awarded qualification Master of Business Administration, Tradenom (högre YH), (90 ECTS)

Studiernas struktur

Studierna i fysioterapi är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser måste avläggas i en bestämd ordning.

Studiernas struktur

Utbildningen är periodbundet, vilket innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid avvikelser från fastställt program för att underlätta studiegången.