Kompetenser

Allmänna kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

Studiernas struktur

Studierna i fysioterapi är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser måste avläggas i en bestämd ordning.