Kompetenser

Efter avslutade studier har du följande kompetenser:

  1. Allmänna kompetenser
  2. Yrkesspecifika kompetenser
  3. Officiell språklig kompetens
1. Allmänna kompetenser

Lärandekompetens

Double Degree in Business

Are you studying at the degree programme in International Business and are about to apply for the degree certifcate? Have you completed at least 60 ECTS at Frankfurt UAS or at UCL University College (former Lillebaelt Academy)?

Double Degree

Studerar du på utbildningen i Företagsekonomi eller International Business och ska anhålla om betyg? Har du avlagt minst 60 studiepoäng vid Frankfurt UAS eller vid UCL University College (tidigare Lillebaelt Academy)?