Green Office auditering och förnyat certifikat

Idag blev Arcada auditerad på distans och vi klarade auditeringen med bravur. Vi fick förnyat certifikat och kan med stolthet fortsätta vårt arbete för en hållbar utveckling och en bättre värld. Senare får vi en rapport som visar våra starkheter och vad vi ännu kan förbättra.

Läs mera om Green Office

Ha en skön sommar, vi återkommer med nya krafter i augusti!

The study psychologist has her reception in Kruununhaka during September

Study psychologist Fanny Hedenborg temporarily has her reception in Kruununhaka during September. The reason is maintenance work in the regular reception room in C3 at Arcada.

The temporary reception is in Athena, University of Helsinki, Siltavuorenpenger 3 A, Helsinki. The room is on the third floor and you can wait outside rooms 342-344. The study psychologist should be back at Arcada September 30th.

Studiepsykologen har mottagning i Kronohagen under september

Studiepsykolog Fanny Hedenborg har tillfälligt sin mottagning i Kronohagen under september. Orsaken är underhållsarbete i det vanliga mottagningsrummet i C3 på Arcada.

Den temporära mottagningen finns på Athena, Helsingfors Universitet, Brobergsterrassen 3 A, Helsingfors. Mottagningsrummet finns på tredje våningen och man kan vänta utanför rum 342-344. 

Studiepsykologen borde vara tillbaka på Arcada den 30.9. Vi uppdaterar om eventuella förändringar.

Gym memberships to Arcadahallen can be bought

Train in a gym with a view over the entire Arabianranta! The Arcadahallen’s gym is located on the seventh floor and it has been designed for the purposes of both professional athletes and regular fitness fans.

The gym features state-of-the-art equipment, providing a place for balanced and varied exercise. The gym has training equipment, free weights and benches and racks, so it suits the needs of both functional training and more traditional exercise methods.