The study psychologist has her reception in Kruununhaka during September

Study psychologist Fanny Hedenborg temporarily has her reception in Kruununhaka during September. The reason is maintenance work in the regular reception room in C3 at Arcada.

The temporary reception is in Athena, University of Helsinki, Siltavuorenpenger 3 A, Helsinki. The room is on the third floor and you can wait outside rooms 342-344. The study psychologist should be back at Arcada September 30th.

Studiepsykologen har mottagning i Kronohagen under september

Studiepsykolog Fanny Hedenborg har tillfälligt sin mottagning i Kronohagen under september. Orsaken är underhållsarbete i det vanliga mottagningsrummet i C3 på Arcada.

Den temporära mottagningen finns på Athena, Helsingfors Universitet, Brobergsterrassen 3 A, Helsingfors. Mottagningsrummet finns på tredje våningen och man kan vänta utanför rum 342-344. 

Studiepsykologen borde vara tillbaka på Arcada den 30.9. Vi uppdaterar om eventuella förändringar.

Gym memberships to Arcadahallen can be bought

Train in a gym with a view over the entire Arabianranta! The Arcadahallen’s gym is located on the seventh floor and it has been designed for the purposes of both professional athletes and regular fitness fans.

The gym features state-of-the-art equipment, providing a place for balanced and varied exercise. The gym has training equipment, free weights and benches and racks, so it suits the needs of both functional training and more traditional exercise methods.

Gymkort till Arcadahallen kan nu köpas

Träna med utsikt över hela Arabiastranden! På sjunde våningen ligger Arcadahallens gym, som planerats för att passa både högnivåträning samt vanliga motionärer.

Gymmet erbjuder möjlighet till mångsidig och varierande användning och har utrustats med de senaste träningsredskapen. I gymmet finns träningsmaskiner, fria vikter samt bänkar och ställningar, vilket gör att det lämpar sig både för funktionell träning och för mera traditionella träningsmetoder.