Arcada’s facilities now redecorated based on student feedback

Arcada received feedback from students that some of the areas in the building felt a bit empty and ”cold”, as well as somewhat noisy and not particularly well suited to studying or group work. Based on a survey amongst our students and some workshops with them, we have redecorated these areas to better suit your needs and wishes. We hope you like it!

Nya och återanvända möbler i Arcadahuset som svar på feedback från studenterna

Utgående från en enkät om campus som besvarades av 349 studenter hösten 2017, en lego-workshop (en del av en kurs) och möten planerades Chattorget, bibban och korridoren i andra våningen. Studenterna önskade bl.a. soffgrupper, utrymmen för grupparbeten, grönväxter, eluttag, mera färg och ergonomiska möbler. Utöver funktionalitet har även hållbarhet och återanvändning varit bärande principer.

Nu har det äntligen blivit helt färdigt!

WWF-rapporten om ryggradsdjurens tillbakagång

Överkonsumtionen av naturresurser och förändringar i markanvändningen står för två tredjedelar av ryggradsdjurens tillbakagång. Dags för oss att börja reagera!

Världen har förlorat 60 procent av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Och människans ekologiska fotavtryck har ökat med 190 procent på 50 år.

Läs mera:

HBL

WWF