WWF-rapporten om ryggradsdjurens tillbakagång

Överkonsumtionen av naturresurser och förändringar i markanvändningen står för två tredjedelar av ryggradsdjurens tillbakagång. Dags för oss att börja reagera!

Världen har förlorat 60 procent av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Och människans ekologiska fotavtryck har ökat med 190 procent på 50 år.

Läs mera:

HBL

WWF

 

Arcadas restaurang julstängt

Arcadas restaurang är stängd fr.o.m. 21.12.2017-7.1.2018. Öppethållningstiderna hittar ni utanför restaurangen.

God Jul och Gott Nytt År 2018!