Arcadas restaurang julstängt

Arcadas restaurang är stängd fr.o.m. 21.12.2017-7.1.2018. Öppethållningstiderna hittar ni utanför restaurangen.

God Jul och Gott Nytt År 2018!

Enrollment to the Graduation Ceremony 19.1 is open

The enrollment to Arcadas UAS Graduation Ceremony for students who have graduated during fall/winter 2017 is now open. The Graduation Ceremony is held at Arcada UAS Friday January 19th. Last day to enroll is Wednesday 10th of January 4 p.m.No degree cerificates are handed out during the graduation ceremony, but all graduates are given roses, an alumni diploma and are personally congratualated by the President and your Head of department. After the ceremony all graduates, guests and staff join in a toast for our newest alumni.  

Anmälan till examensceremonin 19.1. har öppnat

Anmälan till Arcadas examensceremoni för studenter som utexaminerats hösten/vintern 2017 har öppnat. Examensceremonin ordnas denna gång fredagen den 19 januari kl. 13.00. Sista anmälningsdag till examensceremonin är onsdag 10.1. kl. 16.00.Under examensceremonin delas inga betyg ut. Däremot kallas varje examinand fram för att motta gratulationer, rosor och ett alumndiplom av rektor samt prefekt för din institution. Efter diplomutdelningen samlas samtliga examinander, gäster och personal till en skål för våra nyblivna alumner. Här finns även möjlighet till fotografering.