WWF-rapporten om ryggradsdjurens tillbakagång

Överkonsumtionen av naturresurser och förändringar i markanvändningen står för två tredjedelar av ryggradsdjurens tillbakagång. Dags för oss att börja reagera!

Världen har förlorat 60 procent av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Och människans ekologiska fotavtryck har ökat med 190 procent på 50 år.

Läs mera:

HBL

WWF

 

What to do if a fellow student needs crisis support?

We at Arcada are from time to time affected by various forms of accidents, catastrophes, threats and harassment, as e.g. the accident in Raasepori on 26 October when a railcar and a military vehicle collided. Because of this the Safety team at Arcada wishes to remind you about the various forms of crisis support that Arcada offers its students.

Vad gör du om din studiekompis behöver krishjälp?

Vi på Arcada berörs av olika typer av olyckor, katastrofer, hot och trakasserier i vår omvärld som exempelvis olyckan i Raseborg den 26 oktober då en rälsbuss och ett militärfordon krockade. Av den här anledningen vill säkerhetsteamet på Arcada påminna dig som student på högskolan om de kanaler för akut krishjälp som Arcada erbjuder.

Survey about the study environment and furniture at Arcada

Incredible result, 349 persons have answered this survey. A big thank you to all of you! We are also very happy for all your comments. Most of you wanted us to focus on the noisy squares, many wanted sofas, green plants and possibilities to study in different surroundings. Sometimes an individual space but also more group rooms were wanted. More colours and art were mentioned several times. We’ll try to realise your wishes as much as possible.

We draw the lucky winners for the IKEA gift cards and our happy winners are Teea Nurminen and Pamela Wall. Congratulations both of you!