Temporary smell of smoke in Arcada

Occasionally you will smell smoke in the building due to the construction site of the Arcada hall next to Diak.

This is an ongoing project for approximately 2 weeks.

Tillfällig röklukt i Arcada huset

Röklukt som tillfälligt känns på Arcada beror troligtvis på pålandet av Arcadahallen vid Diak.

Pålandet pågår ännu i ungefär 2 veckor.

WWF-rapporten om ryggradsdjurens tillbakagång

Överkonsumtionen av naturresurser och förändringar i markanvändningen står för två tredjedelar av ryggradsdjurens tillbakagång. Dags för oss att börja reagera!

Världen har förlorat 60 procent av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Och människans ekologiska fotavtryck har ökat med 190 procent på 50 år.

Läs mera:

HBL

WWF

 

What to do if a fellow student needs crisis support?

We at Arcada are from time to time affected by various forms of accidents, catastrophes, threats and harassment, as e.g. the accident in Raasepori on 26 October when a railcar and a military vehicle collided. Because of this the Safety team at Arcada wishes to remind you about the various forms of crisis support that Arcada offers its students.