Opening hours of Arcada and the info desk during the summer

Between the 26th of June and the 11th of August the info desk is open Monday-Friday between 9.00-15.00.

Amica will be summer closed until week 33.

The main entrance doors are closed from the 22nd of June to the 11th of August. It is still possible to open the doors with your own electronic key between 7.00-22.00. For weekends you need weekend permit.

Hope you have a nice, warm summer!

Infodiskens och Arcadahusets öppethållningstider under sommaren

Infodisken betjänar vardagar kl. 9.00-15.00 under tiden 26.6-11.8.2017.

Amica håller sommarstängt fram till vecka 33.

Ytterdörren till Arcadahuset är låst från 22.6.2017 fram till den 11.8.2017. Under den här tiden kommer du in med egen flexnyckel mellan kl. 7.00-22.00 i normal ordning. För veckoslut krävs veckoslutstillträde.

Trevlig sommar och hoppas det blir sol och varmt!