WWF-rapporten om ryggradsdjurens tillbakagång

Överkonsumtionen av naturresurser och förändringar i markanvändningen står för två tredjedelar av ryggradsdjurens tillbakagång. Dags för oss att börja reagera!

Världen har förlorat 60 procent av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Och människans ekologiska fotavtryck har ökat med 190 procent på 50 år.

Läs mera:

HBL

WWF

 

Opening hours of Arcada and the info desk during the summer

Between the 26th of June and the 11th of August the info desk is open Monday-Friday between 9.00-15.00.

Amica will be summer closed until week 33.

The main entrance doors are closed from the 22nd of June to the 11th of August. It is still possible to open the doors with your own electronic key between 7.00-22.00. For weekends you need weekend permit.

Hope you have a nice, warm summer!