Green Office inspection 31.3

On Friday 31st March at 9-12 we'll have an Green Office inspection at Arcada.

We'll walk around at Arcada and check for instance how we sort rubbish and how efficiently we save energy. 

Green Office auditering 31.3

På fredagen den 31.3 auditeras Arcada för Green Office kl. 9-12.

Vi kommer att gå runt i huset och kolla hur t.ex. avfallshanteringen och energieffektiviten sköts här.

WWF-rapporten om ryggradsdjurens tillbakagång

Överkonsumtionen av naturresurser och förändringar i markanvändningen står för två tredjedelar av ryggradsdjurens tillbakagång. Dags för oss att börja reagera!

Världen har förlorat 60 procent av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Och människans ekologiska fotavtryck har ökat med 190 procent på 50 år.

Läs mera:

HBL

WWF