Arcada's Campus Reopens 3 August

As of 3 August campus is open to students and the public weekdays from 8 a.m. to 4 p.m. Continued opening hours and more detailed instructions for the autumn will be given in mid-August based on the national recommendations and an analysis of the overall situation. 

We remind you to continue to observe good hand hygiene and safety distances when you visit on campus. 

Arcadas campus öppnar igen 3.8

Arcadas campus öppnar med början från 3.8. Dörrarna till campus är öppna för studenter och allmänheten vardagar kl. 8-16. Fortsatta öppethållningstider och mer detaljerade anvisningar för höstens verksamhet ges i mitten av augusti utifrån de nationella rekommendationerna och en analys av smittrisker i ordinarie verksamhet vid högskolan.  

Vi påminner om att fortsättningsvis iaktta god handhygien och säkerhetsavstånd då du vistas på campus. 

Library services in August

The library is open for students when the campus is open (Mon-Fri 8-16). During these hours it is possible to use the library space and borrow or return books through the machines for lending and returning. In August the library customer service is available Mon-Fri 10-15. You can then get help with finding material or learn how to use the library's e-resources. You can also contact us by e-mail library@arcada.fi, phone 0294 282 690 or via Twitter: @ArcadaLibrary.