Have you moved? Remember to update your contact information!

It is important that your contact information in ASTA is up to date. You can change your contact information here or by going to Start à My studies à Change your contact information.

If you have changed your name you must contact Student Affairs and present an official document that proves the change, e.g. a new driving license, passport or a certificate from the local registration office (maistraatti).

WWF-rapporten om ryggradsdjurens tillbakagång

Överkonsumtionen av naturresurser och förändringar i markanvändningen står för två tredjedelar av ryggradsdjurens tillbakagång. Dags för oss att börja reagera!

Världen har förlorat 60 procent av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Och människans ekologiska fotavtryck har ökat med 190 procent på 50 år.

Läs mera:

HBL

WWF