Enrollment to the Graduation Ceremony 19.1 is open

The enrollment to Arcadas UAS Graduation Ceremony for students who have graduated during fall/winter 2017 is now open. The Graduation Ceremony is held at Arcada UAS Friday January 19th. Last day to enroll is Wednesday 10th of January 4 p.m.No degree cerificates are handed out during the graduation ceremony, but all graduates are given roses, an alumni diploma and are personally congratualated by the President and your Head of department. After the ceremony all graduates, guests and staff join in a toast for our newest alumni.  

Anmälan till examensceremonin 19.1. har öppnat

Anmälan till Arcadas examensceremoni för studenter som utexaminerats hösten/vintern 2017 har öppnat. Examensceremonin ordnas denna gång fredagen den 19 januari kl. 13.00. Sista anmälningsdag till examensceremonin är onsdag 10.1. kl. 16.00.Under examensceremonin delas inga betyg ut. Däremot kallas varje examinand fram för att motta gratulationer, rosor och ett alumndiplom av rektor samt prefekt för din institution. Efter diplomutdelningen samlas samtliga examinander, gäster och personal till en skål för våra nyblivna alumner. Här finns även möjlighet till fotografering.

Chargepoint for mobile phones in front of the library

Today we got a chargepoint to Arcada.

Here you can charge your mobile phone, the charging lockers can be locked with a pin code.

At the chargepoint you can easily charge your mobile phone with the most common cables for: USB, USB-C and iPhone Lightning.

It will take up to one hour to get the mobile fully charged.

If you have a problem or if you forgot your code, please contact the info desk or campus@arcada.fi

Laddningsstation för mobiltelefoner finns framför bibban

Idag fick vi en laddningsstation för mobiltelefoner till Arcada.

Här kan du ladda din mobiltelefon, stationens fack kan låsas med koder.

I stationen laddar du snabbt och behändigt din mobil med de vanligaste ledningskablarna: USB, USB-C och iPhone Lightning.

Mobiltelefonen laddas full på dryg en timme.

Om det uppstår fel eller om du glömmer koden, kontakta Arcadas info eller campus@arcada.fi

Forgotten babyclothes in the wardrobe on the first floor

Two bags of forgotten babyclothes found in the wardrobe on the first floor.

Please contact the info as soon as possible if you are the owner to the bags. The bags will be held until 3.3.2017, after that the bags will be donated to charity.

The bags can be collected on description