Opening hours of Arcada and the Information desk during the summer

Between the 27th of June and the 12th of August the Information desk is open Monday-Friday between 9:00 and 15:00.

The main entrance doors are closed from the 23rd of June to the 12th of August. It is still possible to open the doors with your own electronic key between 7:00 and 22:00 (weekdays).

Contact information and further instructions are provided at the main entrance.

If you have questions regarding Arcada’s opening hours – please contact the Information desk!

Infodiskens och Arcadahusets öppethållningstider under sommaren

Infodisken betjänar vardagar kl. 9-15 under tiden 27.6-12.8.2016. 

Ytterdörren till Arcadahuset är låst från midsommar fram till den 12 augusti 2016. Under den här tiden kommer du in med egen nyckel mellan kl. 7-22 i normal ordning. För veckoslut krävs veckoslutstillträde.

Kontaktuppgifter och instruktioner finns vid huvudingången.

 

Har du frågor om öppethållningstiderna - vänligen kontakta infodisken!