Statista trial until 30.11.2018

Statista is one of the world’s largest statistics and market data platforms with access to more than 1.5 million statistics, forecasts, dossiers, reports and infographics on 80,000 topics from more than 22,500 sources. From the rabbit pet food market value in the UK, to the share of population reading newspapers daily in Norway, to a breakdown of mobile gamers in China. The platform combines economic data, consumer insights, opinion polls and demographic trends.All data can be downloaded within seconds in 4 different office formats.

Influensa vaccination for healthcare students

Arcadas student nurses Sara Sommardahl och Petra Virkki arrange four influensa vaccination receptions here at Arcada.During these days there is no regular open student healthcare reception. Healthcare students and risk groups are give the vaccination for free.If you are part of a risk group, please bring your KELA card with you.

Schedule:

Influensavaccin åt vårdstudenter

Arcadas hälsovårdare Sara Sommardahl och Petra Virkki ordnar fyra influensa vaccineringsdagar här på Arcada.Under dessa dagar hålls ingen öppen mottagning. Vårdstudenter och de som hör till en riskgrupp är berättigade till vaccinet gratis.Patienter som hör till en riskgrupp bör uppvisa FPA-kort.

Dagarna och tidtabellen:

Högskoledagen ordnas på Arcada 1.11 kl. 10-16

Torsdagen den 1.11 klockan 10-16 får Arcada besök av över 500 abiturienter och yrkesskolelever när Högskoledagen återigen intar Helsingfors högskolor. Under dagen tar Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Social -och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Aalto universitet emot gäster från hela Svenskfinland. Årets högskoledag har rekordantal deltagande gymnasier/yrkesskolor och totalt har 1456 elever anmält sig till evenemanget. Av dessa kommer över 271 att besöka Arcada på förmiddagen och 231 på eftermiddagen.