Restaurant Arcada´s Spring and Summer opening hours

In May:

Mon-Thurs 7.30-16

Fri 7.30-15.30

In June:

Mon-Fri 7.30-15.30, lunch 10.45-14

The restaurant will close for the Summer time 21.6.2018 (20.6.2018 last day serving food) and opens again 13.8.2018.

In August:

Mon-Fri 7.30-15.30, lunch 10.45-14

Restaurang Arcada öppettider under våren och sommaren

I maj:

Må-tors kl. 7.30-16

Fre kl. 7.30-15.30

I juni:

Må-fre kl. 7.30-15.30, lunch kl. 10.45-14

Restaurangen stänger för sommaren 21.6.2018 (20.6.2018 sista dagen matservering) och öppnar igen 13.8.2018.

I augusti:

Må-fre kl. 7.30-15.30, lunch kl. 10.45-14

Fr.o.m. 27.8.2018 öppet normalt 

Restaurang Arcada önskar alla en underbar vår och sommar!

Mona starts her work as Arcada UAS Rector and CEO Tuesday 15.5

Today, Mona Forsskåhl starts her work as Rector and CEO of Arcada. Mona will be in the house on Tuesday, and ends the week on the AMK-days in Pori."I am a proud Rector and I look forward to my mission. I am glad that I have had the opportunity to follow the work for a long time and I am truly overwhelmed by the exclusively positive welcoming I received in all contexts I have been welcomed in, says Mona.

The Rector’s installation for Mona will take place during the Opening of the Academic Year on September 5th at Arcada University of Applied Sciences.

Mona inleder sitt arbete som Arcadas rektor och vd tisdag 15.5

I dag inleder Mona Forsskåhl sitt arbete som rektor och vd för Yrkeshögskolan Arcada. Hon kommer att finnas i huset under tisdagen, och avslutar veckan på YH-dagarna i Björneborg.- Jag är en stolt tillträdande rektor och ser med iver framemot mitt uppdrag. Jag är glad att jag fått möjligheten att följa med arbetet under en längre tid, och jag är verkligen överväldigad av det uteslutande positiva mottagandet jag fått i alla sammanhang där jag har varit med, konstaterar Mona. Rektorsinstallationen för vår nya rektor ordnas i samband med inskriptionen, den 5 september.