Food Waste Week 9-15.9.2019

We are reminding you about the huge amount of food beeing thrown away.

Also Food&Co (Restaurant Arcada) participate in the Food Waste Week by measuring food wasted. They also sell food waste from today’s lunch if available (take away), Mondays-Thursdays at 15-15.15 and Fridays at 13.45-14.00. A 750g box costs 3€. Please bring your own box to save the nature at the same time.

Please read more here about the Food Waste Week (only in Finnish).

http://www.saasyoda.fi/

Spillveckan 9-15.9.2019

Spillveckan börjar och kampanjen uppmanar alla att ta en extra funderare kring matsvinnet. Tänk att vi slänger 120 till 160 miljoner euro i komposten, vad skulle vi inte kunna göra med de pengarna?

Food&Co (Restaurang Arcada) deltar också i spillveckan, bortkastad mat vägs och vi får veta hur mycket svinnet är per person.

Food&Co erbjuder svinnmat som take away. Dagens lunch säljs i mån av möjlighet måndagar-torsdagar kl. 15-15.15 och fredagar kl. 13.45-14.00 . 750g kostar 3€, ta gärna egen ask med!

The study psychologist has her reception in Kruununhaka during September

Study psychologist Fanny Hedenborg temporarily has her reception in Kruununhaka during September. The reason is maintenance work in the regular reception room in C3 at Arcada.

The temporary reception is in Athena, University of Helsinki, Siltavuorenpenger 3 A, Helsinki. The room is on the third floor and you can wait outside rooms 342-344. The study psychologist should be back at Arcada September 30th.

Studiepsykologen har mottagning i Kronohagen under september

Studiepsykolog Fanny Hedenborg har tillfälligt sin mottagning i Kronohagen under september. Orsaken är underhållsarbete i det vanliga mottagningsrummet i C3 på Arcada.

Den temporära mottagningen finns på Athena, Helsingfors Universitet, Brobergsterrassen 3 A, Helsingfors. Mottagningsrummet finns på tredje våningen och man kan vänta utanför rum 342-344. 

Studiepsykologen borde vara tillbaka på Arcada den 30.9. Vi uppdaterar om eventuella förändringar.

Gym memberships to Arcadahallen can be bought

Train in a gym with a view over the entire Arabianranta! The Arcadahallen’s gym is located on the seventh floor and it has been designed for the purposes of both professional athletes and regular fitness fans.

The gym features state-of-the-art equipment, providing a place for balanced and varied exercise. The gym has training equipment, free weights and benches and racks, so it suits the needs of both functional training and more traditional exercise methods.