Please, take the survey and influence our library services!

By answering the questionnaire you can also take part in the prize draw for an iPad and other prizes. Arcada’s students and staff  can also win a gift voucher for the Academic Bookstore (Akateeminen kirjakauppa)The national user survey is carried out 6.4. – 12.5.2017 in all universities of applied sciences in the whole country.

 

The results of the survey will help your library in evaluating anddeveloping the library services. Your opinion is important to the library!

To take the survey, please click the link below

Delta i enkäten #sometaduuniin

Tervetuloa vastaamaan kaikille korkeakouluopiskelijoille suunnattuun kyselyyn, jonka avulla keräämme tietoa Sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoitumisen apuna -hankkeen kehittämistyöhön. Valtakunnallinen ESR-hanke toteutetaan TAMK:n, Laurea AMK:n, Lapin AMK:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.MIKSI?Olemme kiinnostuneita millaista osaamista ja kokemuksia sinulla on sosiaalisessa mediassa toimimisesta ja millainen urasuunnittelija olet. Vastaamalla olet mukana kehittämässä korkeakouluopiskelijoiden uraohjausta ja juuri sinun vastauksesi ovat meille tärkeitä!KAUAN MENEE?Varaa n. 5 min.

Vill du prata karriär?- Stora komet- projektet ordnar tillfälle för studenter och personal

Kom och besök vårt bord i Arcadahuset vid infon (2.vån) kl.10-14. Vi hoppas att vi där har möjlighet att möta vägledare, lärare, övrig personal samt studerande både från Arcada och Prakticum. Vi presenterar nya verktyg, diskuterar behovet av fortbildning och innehåll, pratar karriär och ger tips till karriärhjälpare.

Som bilaga en tankekarta om hur vi idag ser på vår omvärld och på karriär.