Välkommen att svara på SAMOK:s enkät för yh-studerande!

Hej yrkeshögskolestuderande,

Vad tycker du är speciellt bra med yrkeshögskoleutbildning?Tänker du rösta i riksdagsvalet nästa vår?Hur tycker du att studerandes intressen borde framföras?

I Finlands studerandekårers förbund – SAMOK:s enkät undersöks yrkeshögskolestuderandes samhälleliga värderingar och attityder samt erfarenheter av boende, studerandekårernas verksamhet, osakligt bemötande i högskolan och yrkeshögskoleutbildningens styrkor och attraktionsfaktorer.

Jessica is Arcada UAS student pastor

Jessica Högnabba is Arcada student pastor. Jessica, who former has worked as an online-pastor, is available in Arcada Wednesdays 11-14. During lunch hours Jessica will be at the Big Square (11-13) and from 13-14 in room D4112 in the D4-block.She wishes to let our students know that contacting her is easy.– I’m available in any matters regarding life. It could be stress, relationships or anything you wish to share with someone. Your religion is not the most important, but your matter.

Jessica är Arcadas studentpräst

Vår studentpräst Jessica Högnabba arbetar under läsåret på Arcada. Jessica, som tidigare arbetat som nätpastor, finns i huset onsdagar klockan 11-14. Lunchtid hittas hon på stora torget (klockan 11-13) och mellan 13-14 finns möjlighet att träffa Jessica i rum D4112 (D4-blocket). Hon önskar att tröskeln att kontakta henne ska vara låg.– Mig kan man kontakta i alla frågor som berör livet. Det kan handla om stress, relationer eller vad som helst du känner att du vill diskutera kring, säger Jessica som betjänar på svenska, finska och engelska.Du kan kontakta Jessica oavsett troinriktning.