Upphör din studierätt 31.12.2018?

Hinner du anhålla om betyg innan din studierätt går ut?

Om du inte kommer att hinna avklara dina studier inom din studietid har du möjlighet att under perioden 7.11–21.11.2018 ansöka om fortsatt studierätt. Denna rätt kan beviljas av rektor vid speciella omständigheter på basis av ansökan. Ansökan om fortsatt studierätt bör innehålla en av amanuens godkänd individuell studieplan som innehåller de studieprestationer som återstår att avläggas. Studieplanen ska göras upp innan ansökningstiden går ut, kontakta därför din amanuensinnan ansökningstiden går ut.

Rotary startup challenge is here!

Join Arcada’s business idea pitching competition which will be held on the 2nd of February at 9-12 am in the small auditorium (F249). The three (3) best business ideas from Arcada are rewarded with money and will be sent to the Rotary Startup Challenge semifinals. In the internal pitching session you need to present the idea and it’s unique benefits (market situation/competitive landscape) and revenue model.  Interested? Please contact Mervi Hernberg mervi.hernberg@arcada.fi.