Arcada ranked first among UASs in Finland - we celebrate with coffee and cake on the Big Square today at 14.30

Arcada once again placed first in the yearly comparison of universities of applied sciences in Finland. The report Mittaritulokset 2016: Analyysi ammattikorkeakoulujen rahoitusmittarien kehityksestä 2016 concludes that Arcada is the highest performing university of applied sciences in relation to its size. The comparison takes results both within education and research into account, and is based on the funding indicators put in place by the Ministry of Education and Culture. Read more in 

Arcada etta bland yrkeshögskolorna i Finland – vi firar med kaffe och kaka på stora torget i dag kl. 14.30

Arcada placerar sig i år igen på första plats i den årliga jämförelsen av yrkeshögskolorna i Finland. Enligt rapporten Mittaritulokset 2016: Analyysi ammattikorkeakoulujen rahoitusmittarien kehityksestä 2016 presterar Arcada bäst av yrkeshögskolorna i relation till sin storlek. I rapporten granskas hur yrkeshögskolorna presterar inom de områden som följs upp i den finansieringsmodell som slagits fast av ministeriet. Läs mer i pressmeddelandet på arcada.fi.

Brådskande service på IT-tjänster

IT utför brådskande service på samtliga IT-tjänster i dag start klockan 16:00. Detta medför pauser i samtliga tjänster. Alla tjänster torde vara återställda senare på kvällen.

IT performs urgent maintenance on all IT-services tonight starting 1600 hrs.