Press release from the Finnish UAS's: UAS rectors and student unions appeal to students to stop the spread of coronavirus

Finland’s coronavirus situation is rapidly deteriorating, and there are also chains of infection among students at universities of applied sciences. This has led to an increase in distance learning and even to the closure of campuses in different parts of Finland.

Many of the infections have originated from events where many students have gathered during their free time. The rectors and student unions of universities of applied sciences would like to remind students of responsible behaviour.

Yrkeshögskolornas gemensamma upprop: Yrkeshögskolornas rektorer och studerandekårer vädjar till de studerande att stoppa spridningen av coronaviruset

Coronavirussituationen försämras snabbt i Finland och det finns också smittkedjor bland yrkeshögskolestuderande. Detta har lett till ökad distansundervisning och till och med att campus stängts på olika orter.

En stor del av smittspridningen härstammar från evenemang där många studerande har samlats på fritiden. Yrkeshögskolornas rektorer och studerandekårer påminner nu studerandena om att bete sig ansvarsfullt.

The library is on Teams

Now you can reach the library on Teams! Look up Library Chat and write your message in the chat. We are online Mon-Fri at 10-15.

Other ways to get in touch:

e-mail library@arcada.fi

call 0294 282 690