Take language courses online

Arcada's students now have the opportunity to take digital language courses organized within the Kivako project during the spring term. The languages offered include Russian, Spanish and Japanese and other languages, and the courses are worth 3-5 ECTS credits. Only one Arcada student can get admitted to each course, but additional students may be picked if there are any remaining places left.

Läs språkkurser online

Arcadas studenter har nu möjlighet att gå digitala språkkurser som ordnas inom Kivako-projektet under vårterminen. Språken som erbjuds är bland annat ryska, spanska och japanska och kurserna är värda 3-5 studiepoäng. Vi har en plats till var och en av dessa språkkurser av högskolornas gemensamma språkutbud. Överblivna platser lottas ut bland intresserade.

Anmälningstiden är 13-22.1.2020 och frågor kan riktas till kivako@haaga-helia.fi. Se mer info i bilagan (på finska - kurserna kräver viss förståelse av finska).