Stöd, hjälp och vägledning på distans – boka tid för egen handledning! /sv/nyheter/kommunikation/2021-03-21/stod-hjalp-och-vagledning-pa-distans-boka-tid-for-egen-handledning 2021.03.21

Det tidigare konceptet med Arcadas serviceverkstäder för studenter förnyas! Lärarna och personalen finns fortfarande tillgängliga för de studerande och ger stöd samt svarar på frågor, men det tidigare systemet med specifika datum och tider för serviceverkstäder är på paus med anledning av pandemin.