Nya studieplaner hösten 2021 - Institutionen för Ekonomi och affärsanalys (FE, IB & IA) /sv/nyheter/institution-ekonomi-och-affarsanalys/2021-04-16/nya-studieplaner-hosten-2021-institutionen-for-ekonomi-och-affarsanalys-fe-ib-ia 2021.04.16

Studieplanerna kommer från och med nästa läsår att uppdateras. Det här betyder att ändringar i första årets kursutbud kommer att ske. Det här meddelandet gäller alltså dig som blivit underkänd/inte avlagt de krävda kurserna som ingår i studieplanerna för första studieåret.