The library is closed 26-27.11

The library is closed 26-27.11 due to renovation. No loans are due or late fees are added during that time. We will be open again on Monday!

Biblioteket är stängt 26-27.11

Biblioteket är stängt 26-27.11 p.g.a. renovering. Inga lån förfaller eller förseningsavgifter tillkommer under den tiden. Välkommen på plats igen på måndag!