The library is closed 26-27.11

The library is closed 26-27.11 due to renovation. No loans are due or late fees are added during that time. We will be open again on Monday!

Biblioteket är stängt 26-27.11

Biblioteket är stängt 26-27.11 p.g.a. renovering. Inga lån förfaller eller förseningsavgifter tillkommer under den tiden. Välkommen på plats igen på måndag!  

Library December info (edit: information on reserved books)

The Arcada library is open only for students and staff from Nov. 30-Dec. 18. Customer service is available in the library Mon-Fri 10am-1pm, self service hours from 7am-9pm, as usual. We are happy to answer your questions also through e-mail, library@arcada.fi, or call us on 0294 282 690.

All books borrowed or renewed by Nov. 30 will be due the earliest on Jan. 11 2021. Renew your loans online through Arcada Finna https://arcada.finna.fi or through the Tuudo app.

Biblioteksinfo december (uppdaterad med information om reserverade böcker)

Biblioteket är enbart öppet för studenter och personal under tiden 30.11-18.12. Bibliotekspersonalen betjänar dig på plats vardagar kl. 10-13, självbetjäning som vanligt mellan kl. 7-21. Må-fre mellan kl. 9-15 får du svar på dina frågor genom att maila biblioteket@arcada.fi eller ringa 0294 282 690.

Alla böcker som lånas eller förnyas fr.o.m 30.11 får förfallodag tidigast 11.1.2021. Förnya dina lån online via Arcada Finna https://arcada.finna.fi eller via Tuudo-appen.