Change in program at My Future Work

A last minute change in the program for My Future Work tomorrow. Unfortunately Timo Ahopelto has been prevented from coming to Arcada. In stead we have the pleasure to hear Kristian Ranta, a startup entrepreneur with passion for health and welfare. We hope you've booked My Future Work in your calender, and we'll be seeing you tomorrow. Don't miss this opportunity. More about Kristian Ranta:

My Entrepreneurial Journey, E143 -  Kristian Ranta, Meru Health 

Ändring i programmet på My Future Work 2017

I sista stund har det blivit en förändring i programmet. Tyvärr har Timo Ahopelto fått förhinder. I stället har vi glädjen att få höra Kristian Ranta, även han startup entreprenör med passion för hälsa och välfärd. Hoppas att du tar tillfället i akt och diskuterar med de arbetslivsrepresentanter vi har på Arcada imorgon under My Future Work. Läs mer om Kristian Ranta:  

My Entrepreneurial Journey, E143 -  Kristian Ranta, Meru Health