Get to know the Arcada library staff!

BEATRICE WALLMAN, Library Assistant

I do customer service at the library information desk. I help you with borrowing and returning books as well as finding books on the library shelves. If you need a library card I also help you with that.

 

TOMAS RÖNN, System Designer

I’m responsible for the maintenance and development of the library IT systems at Arcada. Next year we’ll change our integrated library system to a new open source solution, which is an interesting challenge.

 

SNIL-STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2015 HAETTAVINA

SNIL-STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2015 HAETTAVINA

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry ylläpitää Suomen Neuvottelevien Insinöörien Liiton stipendirahastoa, josta on haettavana neljä diplomityö- (a´1000,-) ja kaksi ammattikorkea­koulun lopputyö­stipendiä (a´1000,-) suunnittelu- ja konsulttialasta kiinnostuneille opiskelijoille. Lisäksi on haettavissa yksi stipendi (2000,-) jatko-opintoihin. Pääkriteereitä stipendien myöntämiselle ovat:

- opintojen ja töiden aiheiden innovatiivisuus, merkitys ja liittyminen alaan

Språkalliansens språkstöd

Behöver du språkstöd för ditt examensarbete?

Är du osäker på ditt språk? Vill du ha förbättringstips? Språkalliansen erbjuder kostnadsfritt språkstöd för dig som skriver ditt examensarbete på svenska.

Språkalliansens språkgranskare läser en del av din avhandling eller ditt slutarbete och ger dig respons på språket. Du kan sedan själv förbättra resten av din text. Processen tar mellan två till tre veckor, så kontakta oss i god tid!

För mera information, gå in på Språkalliansens sidor (länk: