All work-practise reservations through Jobiili are restored

The new national system for work-practise reservations, Jobiili, went online yesterday 6.11.2017 for students within the field of healthcare. But unfortunately there was an unexpeted error during the night. All reservations that were made before the problem occured have now been restored by using a back-up copy. In other words – no reservations have disappered.

The operator has now taken the system offline, and it will not be accessible while the system is assessed. 

Students that are affected by Jobiili's unfortunate error will be informaed by Arcada by e-mail.

 

Alla praktikbokningar på Jobiili är återställda

I det nya nationella praktikbokningssystemet Jobiili, som öppnades igår 6.11.2017 för studenter inom sjuk- och hälsovårdsbranschen, uppstod ett överraskande problem under morgonnatten. Alla bokningar som gjorts före problemet uppstod har nu återställts med hjälp av en säkerhetskopia, dvs. bokningarna har inte försvunnit.

Leverantören har stängt ner systemet och håller det stängt under utredningsarbetet som fortsätter.

Studenter som berörs av Jobiili informeras av Arcadas kontaktpersoner per e-post.