Arcada’s remote support and services

Although the campus is closed, support and services for Arcada's students are offered remotely. Please feel free to contact them, either if you need any support with your studies or classes, if you have any practical problems or if you are experiencing e.g. anxiety or stress. Below is a summary of all the services offered by Arcada remotely. Don't know who to contact? Please contact communications@arcada.fi and we will guide you to the right service.

Arcadas stöd och service på distans

Trots att campus håller stängt erbjuds mycket stöd och service på distans för dig som studerar vid Arcada. Ta gärna kontakt med låg tröskel, antingen om du behöver hjälp med något i studierna, om du har praktiska problem eller om du upplever t.ex. oro eller ångest. Här nedan följer en sammanfattning av de tjänster Arcada erbjuder på distans. Vet du inte vart du ska vända dig? Kontakta communications@arcada.fi så guidar vi dig till rätt tjänst.