Arcadas UAS' networking and recruiting event My Future Work 2016 is back!

On Wednesday 20th January from 10-13 the Big Square at Arcada forms a platform where employers and students will meet During the day we fill the big square with interesting employers offering practical placements, Thesis projects and jobs for our graduates.  The complete list of companies participating is found here. The program will be published soon, the day will contain of e.g. workshops, presentations and interviews.

Arcadas nätverks- och rekryteringsmässa My Future Work 2016 är tillbaka!

Onsdagen 20 januari 2016 kl. 10-13 formar stora torget en plattform där arbetsgivare och studenter möts. Under dagen fyller vi torget med intressanta företag som erbjuder praktikplatser, projekt för slutarbeten och jobb efter examen.Hela listan över anmälda företag hittar du här. Programmet för dagen publiceras inom kort,  dagen innehåller bl.a. intressant workshops, presentationer och intervjuer.