The library is on Teams

Now you can reach the library on Teams! Look up Library Chat and write your message in the chat. We are online Mon-Fri at 10-15.

Other ways to get in touch:

e-mail library@arcada.fi

call 0294 282 690

Biblioteket på Teams

Nu når du biblioteket också på Teams! Sök upp Library Chat och skriv ditt ärende i chatten. Vi är på plats må-fre kl.10-15.

Andra sätt att ta kontakt:

e-mail biblioteket@arcada.fi

telefon 0294 282 690

Influenza vaccinations for flu season 2020-2021 by appointment only

Students are offered flu vaccination 26.10–26.11.2020, only by scheduling an appointment. Flu vaccionations are mainly offered to students in the social and healthcare sector who are about to so their practical training, and to students in risk groups. Schedule your appointment here:

https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=745

Studerandehälsovårdens influensavaccinationer under säsongen 2020-2021 endast genom tidsbokning

Du får influensavaccinationen genom tidsbokning på Arcada från måndag till fredag 26.10 – 26.11.2020. Under denna tid erbjuds influensavaccinet främst till studerande inom social- och hälsovårdsbranschen som ska påbörja sin praktik och till personer som är i riskgruppen.

Boka en mottagningstid på 15 minuter via den elektroniska tjänsten på sidan:

 https://www.hel.fi/sote/fi/palvelut/sahkoinen-asiointi/opiskeluterveydenhuolto/