Svara på enkät gällande skuldproblematik bland unga vuxna (examensarbete)

Jag studerar företagsekonomi på Arcada och skriver för tillfället mitt examensarbete om skuldproblematik bland unga vuxna. Syftet med arbetet är att kartlägga unga vuxnas kunskaper relaterade till orsaker samt konsekvenser i samband med skuldsättning.

Du hör till målgruppen ifall du är mellan 18 till 29 år samt studerar vid Arcada. Jag skulle uppskatta stort om du kunde hjälpa mig genom att besvara följande enkät, vilket tar ca 2-3 minuter att utföra.

Exceptions to the opening hours

On Monday April 30th the library will close at 4 pm

Closed on May 1st 2018       

 

On Wednesday May 9th the library will close at 4 pm

Closed on Ascension Day, May 10th 2018       

On Friday May 11th the library is open from 9 am to 4 pm