Svara på enkät gällande skuldproblematik bland unga vuxna (examensarbete)

Jag studerar företagsekonomi på Arcada och skriver för tillfället mitt examensarbete om skuldproblematik bland unga vuxna. Syftet med arbetet är att kartlägga unga vuxnas kunskaper relaterade till orsaker samt konsekvenser i samband med skuldsättning.

Du hör till målgruppen ifall du är mellan 18 till 29 år samt studerar vid Arcada. Jag skulle uppskatta stort om du kunde hjälpa mig genom att besvara följande enkät, vilket tar ca 2-3 minuter att utföra.

Get to know the Arcada library staff!

BEATRICE WALLMAN, Library Assistant

I do customer service at the library information desk. I help you with borrowing and returning books as well as finding books on the library shelves. If you need a library card I also help you with that.

 

TOMAS RÖNN, System Designer

I’m responsible for the maintenance and development of the library IT systems at Arcada. Next year we’ll change our integrated library system to a new open source solution, which is an interesting challenge.