Svara på enkät gällande skuldproblematik bland unga vuxna (examensarbete)

Jag studerar företagsekonomi på Arcada och skriver för tillfället mitt examensarbete om skuldproblematik bland unga vuxna. Syftet med arbetet är att kartlägga unga vuxnas kunskaper relaterade till orsaker samt konsekvenser i samband med skuldsättning.

Du hör till målgruppen ifall du är mellan 18 till 29 år samt studerar vid Arcada. Jag skulle uppskatta stort om du kunde hjälpa mig genom att besvara följande enkät, vilket tar ca 2-3 minuter att utföra.

Library opening hours in May

Please note some exceptions in our opening hours this month:

The library is closed on the Ascension Day on Thursday May 25th and on Friday May 26th. On Wednesday May 24th the library close at 4pm. Reading room copies can then be borrowed from Wednesday May 24th at 2:00 pm until Monday May 29th at 11:00am.

The silent reading room is open on Friday May 26th from 9am to 9:45pm. Use your own Arcada key to enter and exit. Use the door next to the elevators.