Svara på enkät gällande skuldproblematik bland unga vuxna (examensarbete)

Jag studerar företagsekonomi på Arcada och skriver för tillfället mitt examensarbete om skuldproblematik bland unga vuxna. Syftet med arbetet är att kartlägga unga vuxnas kunskaper relaterade till orsaker samt konsekvenser i samband med skuldsättning.

Du hör till målgruppen ifall du är mellan 18 till 29 år samt studerar vid Arcada. Jag skulle uppskatta stort om du kunde hjälpa mig genom att besvara följande enkät, vilket tar ca 2-3 minuter att utföra.

Finnish-Swedish Business Forum 2016

The Hanasaari Swedish-Finnish Business Forum 2016 will be arranged on 9th of May 2016 at Haaga-Helia University of Applied Sciences. The event is a great opportunity for Swedish speaking students who are looking forward to start their business in the future or engage in any business activities.

Please note that the event is mainly in Swedish and Finnish. The event is organised by Hanasaari, Finnish-Swedish Chamber of Commerce and Haaga-Helia International Business students. 

Read more about the event and how to participate here.

Maintenance work in the library

Ongoing maintenance work in the library and in the reading room on Mon 7. March and Tue 8. March. We apologize for the inconvenience.